SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG IGRALIŠTA OSNOVNE ŠKOLE KOSTRENA

Predmet nabave su građevinski i obrtnički radovi na rekonstrukciji sportskog, košarkaškog igrališta osnovne škole Kostrena.

Radovi na rekonstrukciji igrališta vršiti će se u skladu s Glavnim – Izvedbenim projektom broj 3-XI/2021-17 izrađenom u studenom 2021. godine po ovlaštenom građevinskom inženjeru Branku Papiću ing. građ. s izmjenom nacrtnog dijela projektne dokumentacije od siječnja 2023.

Predmetno otvoreno sportsko igralište izgrađeno je 2006. godine u periodu izgradnje Osnovne škole Kostrena sa zapadne strane škole i koriste ga uglavnom učenici škole.

Namjena igrališta je košarkaško igralište. Površina igrališta sa tribinama iznosi cca 687,00 m².

Obzirom na godinu izgrađenosti, trajnosti asfaltne površine i nedostatnog održavanja, ukazala se potreba za rekonstrukcijom samog objekta i zamjenom dotrajale sportske opreme, a sve sa ciljem da se u potpunosti isključi rizik od ozljeda korisnika igrališta. Uz navedeni tehnički razlog prema projektnom zadatku Investitora igralište bi trebalo osposobiti za korištenje osoba sa invaliditetom pa se ovim projektom riješila i izgradnja pristupne rampe za potrebe savladavanja visinske razlike na prilazu igralištu, prostor za smještaj osoba s invaliditetom, nanošenje akrilne podloge na asfaltnu površinu igrališta, uređenju tribina s montažom sjedalica, zamjenu konstrukcije koševa sa potrebnom zaštitom te obnova metalne ograde na istočnoj strani igrališta. Uz navedene zahvate uredit će se i „zelene“ površine uz igralište sve s ciljem da se oborinske vode ne slijevaju na igralište.


Preuzmite dokumente

Poziv za dostavom ponuda pdf | 517,74 KB
Troškovnik radova xlsx | 310,50 KB
Projektna dokumentacija pdf | 12,94 MB
Revizija 2023. pdf | 8,98 MB