SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 6- broj 1- 25. siječanj 2019.

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o komunalnom doprinosu 2
2. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Kostrena 8

OPĆINSKI NAČELNIK:
1. Plan prijama u službu za 2019. godinu 9


Preuzmite dokumente

SNOK 1/19 pdf | 134,52 KB