SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 6- broj 9- 29. listopada 2019.

Sadržaj: 

OPĆINSKO VIJEĆE: 

 

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Općinskog načelnika o radu u razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine
 2. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Općine Kostrena za 20198. godinu
 3. Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2019. godinu
 4. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 5. Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 6. Odluka o prodaji nekretnine k.č. broj 5215/2 k.o. Kostrena-Lucija u samovlasništvu Općine Kostrena u Pavekima
 7. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Kostrena za 2020. godinu
 8. Zaključak o odobravanju Izmjena programa rada Savjeta mladih Općine Kostrena za 2019. godinu
 9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 5531/5 u k.o. Kostrena-Lucija
 10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra kulture Kostrena
 11. Zaključak o davanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

 


Preuzmite dokumente

SNOK 9/19 pdf | 682,46 KB