SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 6- broj 11- 18. prosinca 2019.

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE 

 1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 2. Odluka o davanju suglasnosti Općini Kostrena za provedbu ulaganja u uređenje i opremanje edukativne obalne staze u Kostreni
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju i objavi Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
 4. Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za područje Urinja obzirom na sumporovodik (H2S)
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 6. Odluka o uključenju Općine Kostrena u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticajne stanogradnje
 7. Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2020. godini
 8. Odluka o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 9. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 10. Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Kostrena
 2. Odluka o dopunama Pravilnika o radu
 3. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za 2020. godinu

 


Preuzmite dokumente

SNOK 11/19 pdf | 168,38 KB