SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 6- broj 8- 27. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE  

  1.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2019. godinu
  2. Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
  3. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena
  4. Odluka o prodaji nekretnine k.č, 5215/4 k.o. Kostrena Lucija u samovlasništvu Općine Kostrena
  5. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora  za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

 

 

  KOLEGIJ NAČELNIKA  

 

  1. Odluka o razrješenju i imenovanju člana  Povjerenstva za dodjelu stana u najam  iz redova vijećnika Općinskog vijeća
  2. Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra „a“ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena

 


Preuzmite dokumente

SNOK 8/19 pdf | 767,23 KB