SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA


Preuzmite dokumente

Godišnji financijski izvještaj za 2018. pdf | Godišnji-financijski-izvještaj-za-2018.-godinu-G-FIN-IZVJ-1.pdf | 82,34 KB
Godišnji program rada za 2019. godinu pdf | Godišnji-program-rada-za-2019.-godinu-1.pdf | 53,37 KB
Financijski plan za 2019. godinu pdf | Financijski-plan-za-2019.-godinu-1.pdf | 38,73 KB
Program rada za mandatno razdoblje 2017-2021 pdf | Program-rada-za-mandatno-razdoblje-2017-2021-1.pdf | 64,61 KB
Izvješće o donacijama u 2018. godini pdf | Izvješće-o-donacijama-u-2018.-godini-1.pdf | 33,71 KB
Godišnje financijsko IZVJEŠĆE NEZAVISNE LISTE pdf | Dostava-godišnjih-financijskih-izvješća-NEZAVISNA-LISTA.pdf | 779,74 KB
IZJAVA o neprimljenim donacijama vijećnika izabranog s liste grupe birača pdf | IZJAVA-o-neprimljenim-donacijama-vijećnika-2018.pdf | 379,27 KB