SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Planovi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.  25/13, 85/15, 69/22) određeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Plan savjetovanja za cijelu kalendarsku godinu jedinica lokalne samouprave dužna je objaviti na službenoj mrežnoj stranici. O svakoj izmjeni Plana jedinica lokalne samouprave dužna je istim putem izvijestiti javnost.


Preuzmite dokumente