SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Planovi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.  25/13, 85/15, 69/22) određeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Plan savjetovanja za cijelu kalendarsku godinu jedinica lokalne samouprave dužna je objaviti na službenoj mrežnoj stranici. O svakoj izmjeni Plana jedinica lokalne samouprave dužna je istim putem izvijestiti javnost.


Preuzmite dokumente

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. godinu pdf | Plan_savjetovanja_sa_zainteresiranom_javnosu_za_2023._godinu.pdf | 355,50 KB
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. godinu pdf | Plan_savjetovanja_sa_zainteresiranom_javnosu_za_2022._godinu.pdf | 734,01 KB
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinu pdf | 12.-Plan-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-za-2021.-godinu.pdf | 797,32 KB
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. godinu pdf | 01.-Plan-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-za-2020.-godinu.pdf | 607,68 KB