SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za 2021. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOSTRENA
Općinski načelnik

KLASA:011-01/22-01/01
URBROJ:2170-22-04-22-1
Kostrena, 3. siječnja 2022.

Na temelju članka 19. stavak 1. Etičkog kodeksa Općinske uprave Općine Kostrena (SN PGŽ 37/13), Etičko povjerenstvo podnosi sljedeće

I Z V J E Š Ć E
o radu za 2021. godinu

Etički kodeks Općinske uprave Općine Kostrena (SN PGŽ 37/13) stupio je na snagu dana 30. listopada 2013. godine. Sukladno članku 16. Etičkog kodeksa Općinske uprave Općine Kostrena (SN PGŽ 37/13) općinski načelnik je dana 11. prosinca 2017. godine imenovao Etičko povjerenstvo u sastavu: prof. dr.sc. Silvana Vranić, predsjednica,  Jasna Mavrinac dipl.iur., članica i Predrag Petrović univ.spec.admin.publ., član.

Člankom 19. Etičkog kodeksa propisano je da Etičko povjerenstvo o svom radu podnosi izvješće općinskom načelniku najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

U 2021. godini Etičko povjerenstvo nije zaprimilo niti jednu prijavu.

 

                                                                Prof. dr.sc. Silvana Vranić, predsjednica Povjerenstva

 


Preuzmite dokumente

Izvješće o radu za 2021. godinu pdf | Etičko-povjerenstvo-Izvješće-o-radu-za-2021.-godinu.pdf | 111,93 KB