SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Izvješća o radu Etičkog povjerenstva

           Na temelju članka 19. stavak 1. Etičkog kodeksa Općinske uprave Općine Kostrena (SN PGŽ 37/13), Etičko povjerenstvo podnijelo je

   I Z V J E Š Ć E

o radu za 2022. godinu

 

Etički kodeks Općinske uprave Općine Kostrena (SN PGŽ 37/13) stupio je na snagu dana 30. listopada 2013. godine.

Člankom 19. Etičkog kodeksa propisano je da Etičko povjerenstvo o svom radu podnosi izvješće općinskom načelniku najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

U 2022. godini Etičko povjerenstvo nije zaprimilo niti jednu prijavu.


Preuzmite dokumente