SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Akti općine

Statut Općine Kostrena

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 2/18

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 11/18

 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kostrena

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 4/18


Odluka o komunalnoj naknadi

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 9/15

 


Odluka o komunalnom doprinosu

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 28/13

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 3/14

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 3/15

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 5/15

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 3/18

 


Odluka o komunalnim djelatnostima

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 11/14

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 3/14

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 3/15

Službene novine Općine Kostrena 5/15

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 3/18

 


Odluka o komunalnom redu

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 11/14


Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Kostrena

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 22/14


Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 6/15 

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 13/18


Odluka o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 5/19

 


Odluka o određivanju vrijednosti parametra ˝a˝ za zakup poslovnog prostora

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 4/15

 


Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KOSTRENA 13/18