SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Registar ostalih ugovora Općine Kostrena – 2016. godina

R. br. Ugovorna strana Posl. br. Predmet Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) Datum sklapanja ugovora i rok
1 EDICA VICULIN 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 143,73 kn 25.siječnja 2016. / 15 dana
2 DUBRAVKA TOT 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 8.891,97 kn 25.siječnja 2016. / 15 dana
3 LILIJANA PADJEN 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 4,29 kn 26. siječnja 2016. / 15 dana
4 BOGDAN BUBNIČ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 215,34 kn 26. siječnja 2016. / 15 dana
5 IVANKA PEROVIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 13.223,00 kn 27. siječnja 2016. / 15 dana
6 ANICA ŠARINIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 156,58 kn 28. siječnja 2016. / 15 dana
7 IVAN SUŠLIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 177,18 kn 28. siječnja 2016. / 15 dana
8 IVKA MEDANIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 156,58 kn 28. siječnja 2016. / 15 dana
9 IKA SEP 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 515,45 kn 28. siječnja 2016. / 15 dana
10 LJEKARNA NADICA MALNAR ** 530-01/16-01/01 Ugovor o poslovnoj suradnji 2.803,79 kn
200 kn mjesečno po djetetu
28. siječnja 2016. / 1 godina
11 LJEKARNA JADRAN ** 530-01/16-01/01 Ugovor o poslovnoj suradnji 1.797,00 kn
200 kn mjesečno po djetetu
28. siječnja 2016. / 1 godina
12 PRIVATNA LJEKARNA TATJANA SMERALDO ** 503-01/16-01/01 Ugovor o poslovnoj suradnji 43.403,15 kn
200 kn mjesečno po djetetu
28. siječnja 2016. / 1 godina
13 ŽELJKO JURKOVIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 574,03 kn 03. veljače 2016. / 15 dana
14 DANICA MEDANIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 2.909,60 kn 01. veljače 2016. / 15 dana
15 ILIJA MATIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 14.548,32 kn 01. veljače 2016. / 15 dana
16 ILIJA MATIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 1.531,40 kn 01. veljače 2016. / 15 dana
17 KANAL RI d.o.o. 612-12/16-01/02 Ugovor o poslovnoj suradnji 3.000,00 kn 02. veljače 2016. / 1 godina
18 MARIJA TREPIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 4.400,93 kn 03. veljače 2016. / 15 dana
19 MILICA KRULIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 315,39 kn 04. veljače 2016. / 15 dana
20 DUŠKO MARUNIĆ 944-01/12-01/11 Ugovor o prodaji zemljišta 1.257,50 kn 09. veljače 2016. / 15 dana
21 VIDICA DOBRILA 944-01/12-01/11 Ugovor o prodaji zemljišta 1.257,50 kn 9. veljače 2016. / 15 dana
22 MARINA PILEPIĆ 944-01/12-01/22 Ugovor o prodaji zemljišta 51,01 kn 15 dana
23 LJERKA MILAŠEVIĆ 944-01/12-01/11 Ugovor o prodaji zemljišta 1.251,13 kn 09. veljače 2016. / 15 dana
24 VIŠNJA ŠARAVANJA-HORVAT 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 16,68 kn 09. veljače 2016. / 15 dana
25 ČEDOMIRA KNAFEL 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 16,68 kn 09. veljale 2016. / 15 dana
26 VESNA VIČEVIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 89,63 kn 10. veljače 2016. / 15 dana
27 SANJIN VRANIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 16,68 kn 11. veljače 2016. / 15 dana
28 ERVIN JURKOVIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 285,56 kn 11. veljače 2016. / 15 dana
29 VANJA SUŠLIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 89,63 kn 11. veljače 2016. / 15 dana
30 MARIANA PAJKURIĆ,JANJA PAJKURIĆ-JELEN,SONJA BAŠIĆ 942-05/02-01/61 ZAPISNIK – prodaja zemljišta 786.118,67 kn 30 dana I dio; II dio do kraja godine
31 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. 944-01/07-01/14 Ugovor o prodaji zemljišta 411.427,80 kn 23. veljače 2016. / 30 dana
32 JOSIPA SLJEPČEVIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 4.001,07 kn 18. veljače 2016. / 15 dana
33 TEA PILEPIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 16,69 kn 09. veljače 2016. / 15 dana
34 KRISTINA SINTIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 2.000,54 kn 18. veljače 2016. / 15 dana
35 KLAUDIA SINTIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 2.000,54 kn 18. veljače 2016. / 15 dana
36 ALEKSANDAR VILHAR 944-01/12-01/22 Ugovor o prodaji zemljišta 23,83 kn 27. siječnja 2016. / 15 dana
37 BORIS PAŠKVAN 944-01/12-01/22 Ugovor o prodaji zemljišta 23,83 kn 27. siječnja 2016. / 15 dana
38 INES JURKOVIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 285,91 kn 11. veljače 2016. / 15 dana
39 NOVI LIST 612-10/16-01/01 Ugovor o poslovnoj suradnji 13.750,00 kn 26. siječnja 2016. / 1 godina
40 PLODINE d.d. 550-01/16-01/2 Ugovor o prodaji 26.650,00 kn 25. veljače 2016. / 12.03. – 23.03. 2016
41 SONJA TARABOCCCHIA 944-01/12-01/22 Ugovor o prodaji zemljišta 11.894,49 kn 23. veljače 2016. / 15 dana
42 IVICA BAŠIĆ i MARINKO BAŠIČ 944-01/15-02/14 Ugovor o prodaji zemljišta 1.683,82 kn 26. studeni 2015. / 15 dana
43 MIRNA DRAGIČEVIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 42.595,00 kn 23. veljače 2016. / 15 dana
44 DARKO JOVANČEVIĆ 944-01/14-01/04 Ugovor o prodaji zemljišta 62,97 kn 09. ožujka 2016. / 15 dana
45 DARKO JOVANČEVIĆ 944-01/14-01/04 Ugovor o prodaji zemljišta 10,44 kn 18. ožujka 2016. / 15 dana
46 DARKO JOVANČEVIĆ 944-13/12-01/02 Ugovor o prodaji zemljišta 617,25 kn 18. ožujka 2016. / 15 dana
47 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 810-03/16-01/1 Ugovor o sufinanciranju program.aktivnosti u 2016.g. 20.000,00 kn 08. ožujka 2016. / 1 godina
48 MARKO LOKMER 943-04/15-01/14 Ugovor o prodaji zemljišta 445.295,00 kn 08. ožujka 2016. / 30 dana
49 ANGELO DINKO BAŠIĆ 944-01/15-02/14 Ugovor o prodaji zemljišta 837,13 kn 11. ožujka 2016. / 15 dana
50 SREĆKO POLIĆ 944-01/12-01/06 Ugovor o prodaji zemljišta 64.354,08 kn 17. ožujka 2016. / 30 dana
51 KICKBOXING KLUB BURA 620-02/16-01/14 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 44.000,00 kn 16. ožujka 2016. / 1 godina
52 RUKOMETNI KLUB KVARNER KOSTRENA 620-02/16-01/04 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 115.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 1 godina
53 NOGOMETNI KLUB POMORAC 1921 620-02/16-01/02 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 300.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 1 godina
54 ODBOJKAŠKI KLUB KOSTRENA 620-02/16-01/08 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 202.000,00 kn 15. ožujka 2016. / 1 godina
55 VATERPOLO KLUB JADRAN KOSTRENA 620-02/16-01/05 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 60.000,00 kn 15.ožujka 2016. / 1 godina
56 ODRED IZVIĐAČA SJEVER JUG 620-02/16-01/15 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 15.000,00 kn 16. ožujka 2016 / 1 godina
57 ŠRD KOSTRENA 620-02/16-01/07 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 30.000,00 kn 15. ožujka 2016. / 1 godina
58 KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI KOSTRENA 620-02/16-01/01 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 60.000,00 kn 11. ožujka 2016. / 1 godina
59 JEDRILIČARSKI KLUB GALEB 620-02/16-01/12 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 124.000,00 kn 16. ožujka 2016. / 1 godina
60 JEDRILIČARSKI KLUB GALEB 620-02/16-01/11 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 60.000,00 kn 16. ožujka 2016. / 1 godina
61 JEDRILIČARSKI KLUB GALEB 620-02/16-01/10 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 30.000,00 kn 16. ožujka 2016. / 1 godina
62 JEDRILIČARSKI KLUB GALEB 620-02/16-01/09 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 40.000,00 kn 16. ožujka 2016. / 1 godina
63 TENIS KLUB KOSTRENA 620-02/16-01/13 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 10.000,00 kn 16. ožujka 2016. / 1 godina
64 KARATE KLUB 620-02/16-01/06 Ugovor – Promocija karate sporta i natjecanja 33.000,00 kn 15. ožujka 2016 / 02-12/16
65 KOŠARKAŠKI KLUB KOSTRENA 620-02/16-01/03 Ugovor – Škola košarke 44.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 01-12/16
66 OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA 602-02/16-01/09 Ugovor- Putevima Domovin. rata do kulture mira 11.500,00 kn 29. ožujka 2016. / 01-06/16
67 OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA 602-02/16-01/06 Ugovor-Financiranje dodatnih vožnji učenika 10.000,00 kn 29. ožujka 2016. / 1 godina
68 OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA 602-02/16-01/03 Ugovor- Nastup karneval. grupe Broštulin 7.000,00 kn 29. ožujka 2016. / 01/16
69 BRATOVŠTINA SV. NIKOLE U KOSTRENI 007-01/16-01/06 Ugovor- Posjet Hrvat. bratov. Bokeljska mornarica Kotor 12.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 01/16
70 NARODNA ČITAONICA SV. LUCIJA 007-01/16-01/07 Ugovor- Manifest. Proljeće u Kostreni 20.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 03-04/16
71 KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KOSTRENA 007-01/16-01/20 Ugovor- Izdavačka djelatnost 36.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 1 godina
72 KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KOSTRENA 007-01/16-01/22 Ugovor- Ženska vokalna skupina 6.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 1 godina
73 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 342-01/16-01/2 Ugovor o korišt. namjenskih sred. iz pror. PGŽ 70.000,00 kn 30.ožujka 2016.
74 DAVOR PAJKURIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 17,95 kn 14. ožujka 2016. / 15 dana
75 KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KOSTRENA 007-01/16-01/21 Ugovor- Njegovanje čakavskog izrič. Kostrene 14.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 1 godina
76 ARSEN SUŠLIĆ 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 12,72 kn 22. travnja 2016. / 15 dana
77 UDRUGA ZA KREAT. STVAR. VALI 007-01/16-01/18 Ugovor- Kreat.stvar. djece,odraslih i osoba treće živ.dobi 22.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 1 godina
78 UDRUGA ANTIFAŠIST. BORACA I ANTIF. OPĆINE KOSTRENA 007-01/16-01/24 Ugovor- Očuvanje njeg. antifašist. Tradicije 12.300,00 kn 14. ožujka 2016. / 1 godina
79 KARNEVALSKA GRUPA ŠPAŽIĆARI KOSTRENA 007-01/16-01/04 Ugovor – Maškarani tanci 40.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 01-02/16
80 NARODNA ČITAONICA U KOSTRENI SV. LUCIJA 007-01/16-01/08 Ugovor- Manifestacija Jesen u Kostreni 60.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 09-11/16
81 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVISKOG RATA RH 007-01/16-01/09 Ugovor- Promicanje vrijednosti Domovinskog rata 35.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 1 godina
82 KARNEVALSKA GRUPA ŠPAŽIĆARI 007-01/16-01/05 Ugovor- Maškare va Kostrene 2016. leta 16.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 01-02/16
83 LIKOVNA UDRUGA VELI PINEL KOSTRENA 007-01/16-01/19 Ugovor- Godišnji program likovnog stvaralaštva 55.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 03-12/16
84 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA 007-01/16-01/17 Ugovor- Dobrodošlica ljetu 30.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 06/12
85 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA 007-01/16-01/13 Ugovor- Promidžbeni materijal 5.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 1 godina
86 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA 007-01/16-01/11 Ugovor- Kastav blues festival u Kostreni 20.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 08/16
87 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA 007-01/16-01/16 Ugovor-Ljetne manifestacije 15.000,00 kn 14. ožujka 2016. /07/16
88 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA 007-01/16-01/15 Ugovor- Mikulna 10.000,00 kn 14. ožujka 2016. /12/16
89 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA 007-01/16-01/14 Ugovor -Promocija mediji 5.000,00 kn 14. ožujka 2016. /1 godina
90 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA 007-01/16-01/12 Ugovor- Prezentacija i promocija Kostrene 5.000,00 kn 14. ožujka 2016. /1 godina
91 OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA 602-02/16-01/02 Ugovor- Ekipa 5+ 900,00 kn 29. ožujka 2016. / 05/16
92 OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA 602-02/16-01/04 Ugovor- Novigradsko proljeće – škola stvaralaštva 3.000,00 kn 04.05.2016.
93 OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA 602-02/16-01/05 Ugovor- Obogaćenje knjižnog fonda 10.000,00 kn 29. ožujka 2016. / 1 godina
94 OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA 602-02/16-01/07 Ugovor- Školski list Broštulin 15.000,00 kn 29. ožujka 2016. / 01-06/16
95 OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA 602-02/16-01/08 Ugovor- CAP 2.215,40 kn 29. ožujka 2016. / 01-06/16
96 UDRUGA UMIROVLJENIKA PENKO 007-01/16-01/23 Ugovor- Očuvanje čakavske besede-predškol. I škol. Djeca 5.000,00 kn 14. ožujka 2016. / 03-12/16
97 BOĆARSKI KLUB KOSTRENA 620-03/16-01/07 Ugovor- Memorijal Zlatko Jurković 7.000,00 kn 06. travnja 2016. / 06-07/16
98 UDRUGA EKOREGIJA KOSTRENA 351-02/16-01/03 Ugovor- Kostrenska đirada 30.000,00 kn 31. ožujka 2016. / 08-10/16
99 UDRUGA EKOREGIJA KOSTRENA 351-02/16-01/05 Ugovor- Edukacije i prezent. za mještane na temu održivi razvoj 24.000,00 kn 31. ožujka 2016. / 1 godina
100 UDRUGA EKOREGIJA KOSTRENA 351-02/16-01/04 Ugovor- Razvoj na Ekološkom parku Rasadnik 32.000,00 kn 31. ožujka 2016. / 03-12/16
101 KIKBOXING KLUB BURA KOSTRENA 620-03/16-01/04 Ugovor- organizacija tradicionalnog prvenstva 8.000,00 kn 06. travnja 2016. / 03/16
102 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVISKOG RATA RH 620-03/16-01/06 Ugovor- Memorijal Ivica Opačak – Pajo 15.000,00 kn 06. travnja 2016. / 03-04/16
103 ODBOJKAŠKI KLUB KOSTRENA 620-03/16-01/09 Ugovor- Međunarodni turnir 5.000,00 kn 06. travnja 2016. / 05-06/16
104 ODBOJKAŠKI KLUB KOSTRENA 620-03/16-01/08 Ugovor- Odbojkaški turnir 5.000,00 kn 06. travnja 2016. / 12/16
105 UDRUGA UZGAJIVA ČA GOLUBA LISTONOŠA GOLUB KOSTRENA 351-02/16-01/06 Ugovor- Aktivnosti Udruge u cilju uzgoja, zaštite i takmičenja 12.000,00 kn 31. ožujka 2016. / 1 godina
106 NOGOMETNI KLUB ” POMORAC 1921″ 620-03/16-01/03 Ugovor – Memorijalni turnir Egon Polić 25.000,00 kn 06. travnja 2016. / 06/16
107 KLUB PODVODNIH DJELATNOSTI INA KOSTRENA 620-03/16-01/05 Ugovor- 18. kup sv. Nikole 7.000,00 kn 06. travnja 2016. / 12/16
108 EMIL TIJAN 944-01/15-02/20 Ugovor o prodaji zemljišta 173,20 kn 19. svibnja 2016. / 15 dana
109 DVD KOSTRENA 214-02/16-01/01 Ugovor-proved. i nadzor pos.mjera zašt.od požara 23. svibnja 2016. / 01.06.16.-31.08.16.
110 JK GALEB 620-02/15-01/06 Anex ugovora o sufin. progr. 188.000,00 kn 1 god.
111 JK GALEB 620-02/15-01/7 Ugovor o financ. – dvije komplet jedril. 65.950,00 kn 18. ožujka 2016.
112 VATERPOLO KLUB JADRAB KOSTRENA 620-03/16-01/10 Ugovor o dodjeli financ. sredstava 5.000,00 kn 06. travnja 2016. / 07-08/16

Izvor: Služba za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, 09. lipnja 2016.

* Ugovori o prodaji zemljišta iskazani u valuti EURO konvertirani su u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate
** Pozicija 143 Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu – iznosi ažurirani na dan 08. lipnja 2016.