SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (European Regional Development Fund – ERDF)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) pomaže jačanju ekonomske i socijalne kohezije država članica Europske unije. Fond ojačava manje razvijene države članice ili regije Unije. Državama članicama na raspolaganju su sredstva za ulaganja u konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva, proizvodnju, inovacije i istraživanje, regionalnu i lokalnu infrastrukturu. Ciljevi programa su: jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika između regija unutar EU kroz podršku u razvoju i strukturnim prilagodbama regionalnih gospodarstava, prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji.

Hrvatska kroz korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj ima na raspolaganju sufinanciranje od 50 do 75% ukupne vrijednosti projekta. Potencijalni korisnici sredstava iz fonda su tijela državne uprave, mala i srednja poduzeća te znanstveno-istraživački sektor.

Financijska alokacija za RH (2014. – 2020.): 4,32 milijardi €

Korisnici:
Sredstva fonda moći će koristiti istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, škole, korporacije, trening centri, državna uprava, mala i srednja poduzeća, sveučilišta, udruge. Osim za njih, sredstva će biti dostupna i za javna tijela, neke organizacije privatnog sektora (osobito mala poduzeća), nevladine organizacije, volonterske organizacije. Strane tvrtke s bazom u regiji koja je pokrivena relevantnim operativnim programom mogu se također prijaviti pod uvjetom da zadovoljavaju europska pravila javne nabave.
Aktivnosti:
  • Produktivna ulaganja koja pridonose stvaranju i očuvanju održivih radnih mjesta, kroz izravne potpore za ulaganja u mala i srednja poduzeća
  • Ulaganja u infrastrukturu pružanja osnovnih usluga građanima u području energetike, okoliša, prometa te informacijskih i konunikacijskih tehnologija (ICT)
  • Ulaganja u socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu
  • Razvoj unutarnjeg potencijala podržavanjem lokalnih i regionalnih razvoja i istraživanja te inovacija
  • Tehnička pomoć