SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Zahtjev za državnu potporu male vrijednosti

Obavještavamo sve zainteresirane ribare i uzgajivače školjaka da je zaključno do 1. ožujka 2019. godine potrebno podnijeti
Zahtjev za državnu potporu male vrijednosti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom:
»Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu– NE OTVARATI«.
Više informacija na:
https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3995&fbclid=IwAR3pXOCOhyS1bm5urgJsUlTQeoJ1uE6BxjeGk0wDPAlD-xaz5JLJkMFjF2o

Za pomoć pri ispunjavanju zahtjeva obratite se
LAGUR Tunera
lagur.tunera@gmail.com
mob. 091/60 49 895