SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj EPFRR (Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe. Konkretno, poboljšava upravljanje i kontrolu nad politikom ruralnog razvoja za razdoblje 2007. – 2013. Fond se financira sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i pridonosi ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 promicanjem održivog ruralnog razvoja u cijeloj Europskoj uniji. Pridonosi ekološkoj i teritorijalnoj ravnoteži, zaštiti klimatskih uvjeta i uvođenju inovacija u poljoprivredni sektor. Europski parlament 19. studenog 2013. godine odobrio je Uredbe br. 1305/2013 (za potporu ruralnome razvoju) i br. 1306/2013 (o financiranju, upravljanju i nadzoru ZPP-a) o novom višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2014. do 2020. godine, kojom su stavljene izvan snage Uredbe br. 1290/2005 i br. 1698/2005.

Financijska alokacija za RH (2014. – 2020.): 2,02 milijardi eura

Korisnici:
Sredstvima programa mogu se koristiti poljoprivredni gospodarski subjekti, poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati, udruge za zaštitu okoliša, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednici, šumari i mladi.
Aktivnosti:
  • Poticanje transfera znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
  • Jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanje održivosti gospodarstva
  • Promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi
  • Obnova, očuvanje i promicanje ekološke ovisnosti o poljoprivredi i šumarstvu
  • Promicanje učinkovitosti resursa i pomak potpora prema niskim razinama ugljičnog dioksida i klimatski prilagodljivoj poljoprivredi, prehrani i šumarstvu
  • Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja

EPFRR potpore mogu se pružati kroz bespovratna sredstva te, sve više, kroz financijske instrumente. Bespovratna sredstva dostupna su putem natječaja koji se raspisuju na temelju Programa ruralnog razvoja. U Republici Hrvatskoj to je u aktualnom razdoblju Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske ima  16 mjera, koje su rasčlanjene na podmjere i tipove operacija. Mjere programa ruralnog razvoja imaju   za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Više informacija o ruralnom razvoju:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_hr.htm