SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Rokovi zaduženja i dospijeća plaćanja komorskog doprinosa u 2019. godini te podaci za uplatu istog – Udruženje obrtnika Rijeka

Poštovani članovi!
Nastavno na mnogobrojne upite u posljednje vrijeme, a vezano uz rokove zaduženja i dospijeća plaćanja obveznog komorskog doprinosa u 2019. godini i podatke za uplatu istog, u nastavku vam sukladno Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (NN – 141/2015) donosimo informacije.

Rokovi zaduženja i dospijeća plaćanja obveznog komorskog doprinosa jesu:

tromjesečje
datum u tekućoj godini

iznos
zaduženja dospijeća
I 15. veljače 28. veljače 228,00 kn
II 15. svibnja 31. svibnja 228,00 kn
III 15. kolovoza 31. kolovoza 228,00 kn
IV 15. studenog 30. studenog 228,00 kn
Ukupno za cijelu godinu 912,00 kn

Podaci za uplatu:
Platitelj
Ime i prezime obrtnika
Primatelj:
Komorski doprinos u paušalnom iznosu

IBAN primatelja
HR 50 1001005 17373 52369
Model:
HR 67
Poziv na broj primatelja
OIB obrtnika
Opis plaćanja
Predujam komorskog doprinosa u paušalnom iznosu

Više informacija na: http://obrtnici-rijeka.hr/