SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

EUROPSKI SOCIJALNI FOND (European Social Fond – ESF)

Europski socijalni fond (ESF) strukturni je instrument osnovan još 1958. godine, usmjeren na poticanje zapošljavanja kroz pružanje podrške poslodavcima i pomoći posloprimcima s ciljem uspostavljanja pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a. Europski socijalni fond predstavlja glavni financijski instrument EU za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja. Njegovo se djelovanje temelji na ulaganju u ljudske resurse, a posebice je važan u europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti.

Hrvatska koristi ovaj instrument kako bi kroz različite projekte kvalitetno implementirala nacionalne politike usmjerene na povećanje zaposlenosti i zapošljivosti hrvatskih građana. Stopa sufinanciranja iznosi od 50 do 85% ukupne vrijednosti projekta.

Financijska alokacija za RH (2014. – 2020.): 1,51 milijardi eura

Korisnici:
Financijska sredstva iz ESF-a dostupna su putem država članica i regija, stoga program ne financira projekte izravno iz Bruxellesa. Program se provodi kroz pojedine projekte koji se odvijaju pod vodstvom različitih organizacija-sudionika, kao što su javne uprave, poduzeća, nevladine organizacije i socijalni partneri aktivni na području zapošljavanja i socijalne uključenosti. Zainteresirane organizacije mogu se obratiti upravi ESF-a u vlastitom gradu ili regiji. Zahtjev za financiranje mogu podnijeti i drugi oblici organizacija iz javnog i privatnog sektora kao što su lokalne i regionalne vlasti, obrazovne institucije, nevladine institucije, sindikati, radnička vijeća, predstavnici industrije i profesionalne udruge pojedinih poduzeća.

Aktivnosti:

  • Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
  • Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
  • Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva
  • Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitost javne uprave