SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

KOHEZIJSKI FOND (Cohesion Fund, CF)

Kohezijski fond je instrument namijenjen najmanje razvijenim državama članicama Europske unije, odnosno, onima čiji je bruto domaći proizvod manji od 90 posto prosjeka Europske unije. Ulaganjem u projekte kojima se čuva okoliš i unaprjeđuje prometna infrastruktura nastoje se umanjiti ekonomske i socijalne razlike među državama članicama. Hrvatska kroz korištenje tog instrumenta ima pravo na sufinanciranje u iznosu od 80 – 85% ukupne vrijednosti projekata. Iako je riječ o velikim nacionalnim projektima čiji su korisnici često tijela javne vlasti, prilike za poslovni sektor otvaraju se kroz sudjelovanje u postupcima javne nabave za isporuku dobara usluga i obavljanje radova. Kohezijski fond financira velike infrastrukturne projekte kojima se unapređuje okoliš i razvija prometna infrastruktura određena kao sastavni dio Trans-europske prometne mreže. Također, služi smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika, kao i promicanju održivog razvoja.

Financijska alokacija za RH (2014. – 2020.): 2,55 milijardi eura

Korisnici:
Iako je u Kohezijskom fondu uglavnom riječ o financiranju velikih nacionalnih projekata čiji su korisnici tijela javne vlasti, prilike za poslovni sektor otvaraju se kroz sudjelovanje u postupcima javne nabave za isporuku dobara i usluga, te obavljanje radova kao što su različite studije, građevinski radovi i slično.
Aktivnosti:
  • Potpore prema ekonomiji s niskom razinom ugljičnog dioksida
  • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika
  • Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
  • Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim infrastrukturnim mrežama