SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 10 – broj 2 – 16. ožujka 2023.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

10. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Centar kulture Kostrena; (str 14)

11. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra kulture Kostrena; (str 14)

12. Zaključak o davanju suglasnosti Općini Kostrena za prijavu na Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u provedbi projekta C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centra za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge); (str 15)

13. Odluka o davanju suglasnosti Općini Kostrena za prijavu na natječaj LAG-a VINODOL za provedbu ulaganja u opremanje društvenog doma na k.č. 1465 k.o. Kostrena Lucija– mjera 3.1.1.; (str 15)

14. Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Kostrena; (str 16)

15. Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2023. godinu; (str 16)

16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama; (str 23)

17. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara na području Općine Kostrena; (str 23)

OPĆINSKI NAČELNIK

5. Odluka o imenovanju službenika za informiranje; (str 25)

6. Odluka o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije; (str 26)

7. Izvješće Općine Kostrena o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2022. godinu; (str 27)

8. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2022. godinu na području općine Kostrena; (str 56)

KD „KOSTRENA“ d.o.o. KOSTRENA

1. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja; (str 57)


Preuzmite dokumente

SNOK-2-2023 pdf | 961,46 KB