INA
Obavijesti mještanima, Novosti

Obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka

U popodnevnim satima 15. rujna 2017. godine u Rafineriji nafte Rijeka došlo je do procesnog poremećaja u radu FCC postrojenja što je uzrokovalo kratkotrajno pojačano dimljenje na centralnom rafinerijskom dimnjaku. Uklanjanje poremećaja je u tijeku. Sve nadležne službe su obaviještene.

INA
Novosti

Obavijest o pokretanju PSA jedinice

Rafinerija nafte Rijeka, pogon Urinj obavještava da je u periodu od 16. do 19. rujna 2017. godine planirano pokretanje PSA jedinice te postoji mogućnost pojačane buke i dimljenja.