SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića „Zlatna ribica“

Trajanje: rujan 2018. (prijava projekta) – prosinac 2020. (završna konferencija projekta)

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Projektne aktivnosti: Provedba mjera energetske učinkovitosti (energetska obnova DV Zlatna ribica), stručni nadzor, upravljanje projektom i administracija, energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove, promidžba i vidljivost

Cilj projekta: Provedbom projekta Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ u Kostreni, Općina Kostrena doprinijela je smanjenju potrošnje energije u ovoj zgradi u kojoj se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja i pridonijela je poboljšanju uvjeta rada, kvalitete pružanja usluga i boravka zaposlenika, roditelja i njihove predškolske djece.

Opći cilj projekta je ostvarenje energetskih ušteda energetskom obnovom zgrade Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ u Kostreni.

Specifični  cilj  je  smanjenje  potrošnje  energije korištenjem  mjera energetske učinkovitosti.

Očekivani rezultat projekta:           

  • smanjena potrošnja toplinske energije (Qh,nd) na godišnjoj razini min 55,76% u odnosu na potrošnju prije provedba mjera energetske obnove
  • smanjenje emisije CO2 sa 22,55 t/god na 9,97 t/god
  • prelazak iz postojećeg energetskog razreda C u energetski razred A

Nositelj: Općina Kostrena

Program iz kojeg se sufinancira: Kohezijski fond; Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Vrijednost projekta: 4.919.073 HRK (1.614.347 HRK + 1.455.653 HRK financiranje iz EU fondova)

Kontakt osoba: Dario Modrić, Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, dario.modric@kostrena.hr