SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Izgradnja i opremanje edukativne obalne staze u Kostreni

Trajanje: studeni 2020. (prijava projekta ) – prosinac 2023.

Nadležno tijelo: Flag TUNERA – mjera B.2.1 – Edukativne staze

Projektne aktivnosti: Uređenje i opremanje edukativne obalne staze u Kostreni, promidžbene aktivnosti

Cilj projekta: uspostava nove edukativne staze u svrhu održivog razvoja područja, podizanje razine javne svijesti o važnosti zaštite prirode, proširenje turističke ponude područja, kao i transformacija postojeće obalne šetnice u prepoznatljivu točku okupljanja i turističku atrakciju koja će postati platforma za razvoj kulturnog, edukativnog i sportsko-rekreacijskog turizma Općine Kostrena.

Planirana edukativna staza također predstavlja temelj za buduće organiziranje poučno – edukativnih programa za posjetitelje, školsku i studentsku populaciju čime će se ostvariti dodatni visoko kvalitetni sadržaji za posjetitelje.  Namjera je osigurati posjetiteljima spoznaje o potrebi očuvanja okoliša i prirode u svim oblicima gospodarskog i društvenog djelovanja, čime projekt doprinosi regionalnom i lokalom razvoju zajednice potičući razvoj turizma, rekreaciju, sport i brigu za prirodne resurse područja.

Nositelj: Općina Kostrena

Program iz kojeg se sufinancira: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Vrijednost projekta: 1.996.875 HRK (981.110 HRK financiranje iz EU fondova)

Kontakt osoba: Dario Modrić, Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, dario.modric@kostrena.hr