SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Trajanje: lipanj 2018. (prijava) – prosinac 2021.

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Projektne aktivnosti: nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike i otpadnog stakla

Cilj projekta: uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, transparentnosti postupaka i pojednostavljenja procedura, te doprinosa postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i recikliranja

Nositelj: Općina Kostrena

Program iz kojeg se sufinancira: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. godina, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Vrijednost projekta: 575.637 HRK (489.291 HRK financiranje iz EU fondova)

Kontakt osoba: Dario Modrić, Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, dario.modric@kostrena.hr