SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Povežimo se baštinom – Kuća kostrenskih pomoraca

Trajanje: 1. prosinca 2018. – 31. prosinca 2022.

Nadležno tijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, poziv za izravnu dodjelu sredstava KK.06.1.1.11

Projektne aktivnosti: Projekt sadrži koordinirane aktivnosti usmjerene prema zajedničkoj viziji razvoja prepoznatljive i jedinstvene kulturne baštine urbanog područja uz poticanje turističkog razvoja temeljenog na načelima održivosti.

Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturno-povijesne baštine na području Urbane aglomeracije Rijeka, karakterističnih za svako lokalno područje koji međusobno čine integralni proizvod kulturne ponude.

Projekt predviđa integriran pristup navedenim lokalitetima, ali i cjelokupnoj baštini Urbane aglomeracije Rijeka kroz njeno mapiranje, izradu narativa, razvoj interpretacijskih planova, zajedničku prezentacijsku infrastrukturu, brand, plan promocije i strateško upravljanje. Stoga, infrastruktura koja će se obnoviti ili izgraditi bit će, prije svega, namijenjena oživljavanju interesa lokalne i šire populacije, uz povećanje atraktivnosti ovih lokacija za turizam naročito osobama zainteresiranim za povijesni i kulturni turizam. Također, projekt ima značajan obrazovni karakter za djecu u osnovnim i srednjim školama s obzirom na školske programe iz povijesti i književnosti.

Provedba navedenih komponenti rezultirat će stvaranjem novih kulturno-turističkih proizvoda baziranih na fizičkoj infrastrukturi kulturno-povijesne baštine te ostalim sadržajima koji će povezati fizičke sadržaje uspostavljene kroz projekt, ali i druge ostale točke unutar Urbane aglomeracije Rijeka koje se baziraju na kulturnoj baštini.

U budućnosti se planiraju uključiti i drugi sadržaji kulturno-povijesne baštine budući da je osnovna interpretacijska poruka projekta „Povežimo se baštinom“ prezentacija bogatstva raznolikosti baštine, stilova života i kulturnih identiteta Urbane aglomeracije Rijeka.

Planirane aktivnosti u projektu s krajnjim ciljem uspostave 13 novih ili poboljšanih fizičkih kulturno-turističkih lokacija na području Urbane aglomeracije Rijeka, između ostalih, uključuju i Otvaranje Kuće kostrenskih pomoraca na području Općine Kostrena.

U Kostreni će se obnoviti zgrada bivše škole Sv. Barbara koja će postati mjesto interpretacije povijesti očuvanja i njegovanja kulturne i tradicijske baštine. Kuća kostrenskih pomoraca će na suvremen način predstaviti život i ulogu pomoraca u društvu. Također će aktualizirati sve teme koje su vezane za pomorstvo.

Cilj projekta: Cilj projekta je izgradnja novih i revitalizacija postojećih lokacija kulturno-povijesne baštine s ciljem stvaranja nove ponude za posjetitelje. Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturne baštine karakteristične za svako lokalno područje. Izgrađeni ili revitalizirani objekti će kreirati mogućnost jačeg turističkog, gospodarskog i regionalnog razvoja temeljenog na kulturološkom identitetu područja Urbane aglomeracije Rijeka.

Partneri: Grad Rijeka (nositelj), partneri na projektu su gradovi i općine koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo, Turistička zajednica grada Rijeke (obavezni partner)

Program iz kojeg se sufinancira: Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)

Vrijednost projekta: ukupna vrijednost projekta: 76.328.201,95 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 36.369.926,74 kuna

Vrijednost projekta partnera Općine Kostrena: 2.705.050 HRK (1.612.559 HRK financiranje iz EU fondova)

Kontakt osoba: Odjel gradske uprave za kulturu, Korzo 16, Rijeka, Telefon: 051 209 555,, E-mail: psb@rijeka.hr

Kontakt osoba za Općinu Kostrena: Borka Reljac, borka.reljac@ckk.hr