SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Doričići

Trajanje: ožujak 2019. (prijava projekta) –  ožujak 2021. (završeni radovi i postava igrala)

Nadležno tijelo: LAG „Vinodol“ – Mjera 3.1.1.

Projektne aktivnosti: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta

Cilj projekta: Izgradnjom dječjeg igrališta Doričići povećat će se kvaliteta života i omogućiti aktivno provođenje slobodnog vremena djece i mladeži naselja Doričići, stanovnika ostalih naselja Općine Kostrena, turista i posjetitelja. Projektom se želi doprinijeti razvoju i druženju djece na siguran i aktivan način, poboljšati i proširiti lokalni sadržaji i infrastruktura. Opći cilj projekta je osigurati prostor za igru djece u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima. Projektom će se ostvariti i specifični ciljevi: poboljšanje uvjeta života stanovnicima Općine Kostrena, osiguravanje primjerenog i sigurnog mjesta za igru djece, omogućavanje prostora za kvalitetno provođenje vremena na otvorenom, poticanje djece i mladih na aktivniji način života i obogaćivanje sadržaja za dječju igru. Projekt je namijenjen i djeci sa posebnim potrebama, čime ukazuje na različitost.

Nositelj: Općina Kostrena

Program iz kojeg se sufinancira: Mjera 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Vrijednost projekta: 443.905 HRK (241.532 HRK LAG VINODOL + 100.000 HRK PGŽ)

Kontakt osoba: Dario Modrić, Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, dario.modric@kostrena.hr