SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 5 – broj 1 – 25. siječanj 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kostrena
2. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za 2018. godinu
3. Odluka o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca
i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kostrena u 2018. godini
4. Plan prijma u službu za 2018. godinu
5. Plan prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad
u općinskoj upravi Općine Kostrena za 2018. godinu


Preuzmite dokumente