SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 5 – broj 7 – 20. lipanj 2018.

SADRŽAJ:

OPĆINSKO VIJEĆE
27. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Kostrena
28. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
29. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kostrena
30. Zaključak o utvrđivanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kostrena
31. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Rijeci
32. Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju i objavi Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena

OPĆINSKI NAČELNIK
9. Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka
10. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Preuzmite dokumente