SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 5 – broj 2 – 9. veljače 2018.

SADRŽAJ:

  1. Statut Općine Kostrena
  2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o. Kostrena-Lucija (Groblje Sv. Lucija)

Preuzmite dokumente