SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 5 – broj 6 – 11. svibanj 2018.

SADRŽAJ:

OPĆINSKO VIJEĆE
14. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
15. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
16. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
17. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
18. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2018. godinu
19. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
20. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
21. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada
22. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje 2017. – 2022. godine
23. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena
24. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i
vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena
25. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti provedbe mjera, dezinsekcije,
dezinfekcije i deratizacije, te zaštite bilja i suzbijanje korova na području Općine Kostrena
26. Odluka o određivanju imena ulice na području Općine Kostrena

OPĆINSKI NAČELNIK
8. Prva dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Kostrena za 2018. godinu


Preuzmite dokumente

Službene novine 6-18 pdf | 2,57 MB