SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 7- broj 1- 7. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE 

  1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4

  2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena

  3. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine Kostrena za razdoblje 2020. – 2022. godine

  4. Plan davanja koncesija na području Općine Kostrena za 2020. godinu

  5. Odluka o imenovanju Ravnateljice Centra Kulture Kostrena

  6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kostrena

  7. Odluka o izmjenama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kostrena

  8. Odluka o zahtijevanju ispunjenja ugovora o kupoprodaji nekretnine k.č. 5215/4 od 862 m2 z.k.ul. 1072 k.o. Kostrena-Lucija

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu općine Kostrena za 2019. godinu
  2. Plan prijma u službu za 2020. godinu
  3. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca za Općinu Kostrena u 2020. godini

Preuzmite dokumente

SNOK 1/20 pdf | 234,28 KB