SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 7- broj 2- 18. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE

    9. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Kostrena za kapitalni projekt Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“

   10. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Kostrena za kapitalne projekte „Društveno vatrogasni dom u Pavekima“ i „Rekonstrukcija  pomoćnog igrališta stadiona Žuknica“

  11. Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2020. godinu

  12. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. broj 5215/2 od 859 m2 z.k.ul. 1072 k.o. Kostrena-Lucija u Pavekima

  13. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina k.č. broj 538/4 i k.č. broj 538/3 u vlasništvu Općine Kostrena za nekretninu k.č. broj 540/3 u (su)vlasništvu fizičkih osoba, sve u k.o. Kostrena-Lucija

  14. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“

   

KOLEGIJ NAČELNIKA  

4. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu na području Općine Kostrena

 


Preuzmite dokumente

SNOK 2/20 pdf | 209,59 KB