SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 7- broj 7- 21. listopada 2020.

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

50. Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu
51. Zaključak o utvrđivanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kostrena
52. Odluka o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Kostrena
53. Odluka o stjecanju zemljišta u svrhu građenja građevine komunalne infrastrukture – dijela stambene ulice s infrastrukturom u Maračićima
54. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena
55. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
56. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Kostrena za 2021. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK:

10. Odluka o II izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stana u najam
11. Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA:

2. Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Općine Kostrena
3. Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kostrena


Preuzmite dokumente

SNOK 7/20 pdf | 870,84 KB