SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 7- broj 8- 27. studenoga 2020.

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE

57. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Kostrena za 2020. godinu
58. Zaključak o odobravanju izmjena Programa rada Savjeta mladih Općine Kostrena za 2020. godinu
59. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Kostrena
60. Odluka o plaćanju usluge Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ od strane roditelja – korisnika usluga u slučajevima zaraze virusom COVID-19
61. Odluka o II izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim  u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2020. godini
62. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu


Preuzmite dokumente

SNOK 8/20 pdf | 108,50 KB