SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 7- broj 6 – 24. srpnja 2020.

SADRŽAJ: 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

  1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. br. 5215/3 od 850 m2 zk.ul. 1072 k.o. Kostrena Lucija u Pavekima
  2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. br. 5219/7 od 614 m2 zk.ul. 1068 k.o. Kostrena Lucija u Pavekima
  3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnina k.č. br. 538/4 i k.č. br. 538/3 u vlasništvu Općine Kostrena za nekretninu k.č. br. 540/3 u suvlasništvu fizičkih osoba sve u k.o. Kostrena Lucija
  4. Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2020. godinu
  5. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Općine Kostrena
  6. Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Općina Kostrena

 

  

OPĆINSKI NAČELNIK

 9. Odluka o razrješenju članice Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb


Preuzmite dokumente

SNOK 6/20 pdf | 157,29 KB