SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 1 – 27. siječnja 2016. g.

  • Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Kostrena za 2015. godinu
  • Pravilnik o financiranju javnih potreba
  • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
  • Plan prijama u službu za 2016. godinu
  • Plan prijama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016. godinu
  • Plan upravljanja pomorskim dobrom

Preuzmite dokumente