SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 7 – 27. srpnja 2016. g.

  • Odluka o osnivanju trgovačkog društva Kostrena invest d.o.o. i utvrđivanju Izjave o osnivanju trgovačkog društva Kostrena invest d.o.o.
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
  • Zaključak o lokaciji smještaja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Bakar-Kostrena, luka Sršćica (UPOV)
  • Zaključak o usvajanju izvješća o provedbi Plana ukupnog razvoja Općine Kostrena (PUR-a) 2014-2020. za 2015. godinu
  • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u ograničenom postupku javne nabave za financiranje, rekonstrukciju, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete u Kostreni
  • Odluka o otkupu suvlasničkih dijelova k.č. k.o. Kostrena Lucija
  • Izmjene Plana prijama u službu za 2016. godinu

Preuzmite dokumente