SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 3 – 5. travnja 2016. g.

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 • Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u bibliotekarstvu za 2016. godinu
 • Program javnih potreba u zaštiti okoliša za 2016. godinu
 • Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu
 • Odluka o stjecanju zemljišta u svrhu rekonstrukcije kolno pješačke površine u Šodićima u k.o. Kostrena-Lucija
 • Ispravak Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za 2016. godinu

Preuzmite dokumente