SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 2 – 24. veljače 2016. g.

  • Zaključak o donošenju Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za područje Urinja s obzirom na sumporovodik
  • Zaključak o prihvaćanju Završnog izvještaja programa Monitoring utjecaja ekoloških čimbenika na zdravlje stanovnika Općine Kostrena
  • Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena
  • Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena
  • Odluka o stjecanju zemljišta radi privođenja namjeni k.č. br. 1869, 1871/3 i 1765 sve u k.o. Kostrena-Lucija u naselju Sveta Lucija
  • Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2016. godinu
  • Plan nabave za 2016. godinu
  • Odluka o izmjeni Pravilnika o radu

Preuzmite dokumente