SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 9 – 11. listopada 2016. g.

  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu
  • Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu
  • Odluka o II izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2016. godinu
  • Odluka o II izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOSTRENA INVEST d.o.o.  za projektiranje i građenje i utvrđivanju Izjave o osnivanju trgovačkog društva  KOSTRENA INVEST d.o.o. za projektiranje i građenje
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2017. godinu
  • Zaključak o izmjeni člana Općine Kostrena u skupštini Lokalne akcijske grupe u ribarstvu

Preuzmite dokumente