SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 10 – 2. prosinca 2016. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • Proračun Općine Kostrena za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenim u  Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2017. godini
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Programi javnih potreba za 2017. godinu
 • Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2016.g i Godišnji plan razvoja sustava  civilne zaštite za 2017. godinu
 • Odluka o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima s niskim primanjima
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkirališnim površinama
 • Odluka o zabrani ili ograničavanju građevinskih radova na području Općine Kostrena
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena
 • Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kostrena
 • Odluka o davanju suglasnosti KD Kostrena d.o.o. za provedbu ulaganja na području Općine Kostrena
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena

OPĆINSKI NAČELNIK

 • Odluka o razrješenju člana Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje
 • Odluka o imenovanju člana Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje
 • Pravilnik o utvrđivanju i naplati općinskih prihoda
 • Odluka o imenovanju članova Radnog tima Urbane aglomeracije Rijeka
 • Odluka o imenovanju članova Radne grupe za osnivanje Muzeja pomorstva

Preuzmite dokumente