SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 8- broj 3- 26. ožujka 2021.

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE 

23. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Kostrena

24. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Općine Kostrena


Preuzmite dokumente

SNOK 3/21 pdf | 103,44 KB