SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 8- broj 7- 28. listopada 2021.

SADRŽAJ: 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

42. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena

43. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-3 u Općini Kostreni

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

5. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš u postupku donošenja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena i II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-3

6. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometne površine – dijela sabirne ulice s infrastrukturom u Pavekima  E2-E3 s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u zahvatu obuhvata k.č. broj 5152/1, 5153/2,5152/2, 5152/4, 5153/5, 5064/19, 5064/20, 5064/21, 5064/22, 5064/23, 5064/24, 5064/25, 5064/26 i 5064/27 sve u k.o. Kostrena Lucija

 


Preuzmite dokumente

SNOK 7/21 pdf | 258,27 KB