SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 8- broj 4- 17. lipnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o izboru članova Mandatne komisije
2. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
4. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena


Preuzmite dokumente

SNOK 4/21 pdf | 174,55 KB