SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 8- broj 6- 30. rujna 2021.

SADRŽAJ: 

 

OPĆINSKO VIJEĆE : 

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu
 2. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2021. godini
 3. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja
 4. Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
 5. Odluka o imenovanju Proširenog povjerenstva za stjecanje pokretnina i nekretnina Općine Kostrena
 6. Zaključak o prijedlogu za imenovanje članova Povjerenstva za dodjelu stana u najam iz redova vijećnika Općinskog vijeća
 7. Odluka o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja
 8. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova
 9. Odluka o sklapanju sporazuma radi reguliranja međusobnih odnosa i stjecanja prava vlasništva određenih nekretnina za potrebe gradnje objekta dječjeg vrtića
 10. Odluka o sklapanju ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometne površine  – dijela sabirne ulice s infrastrukturom u Pavekima E-2-E3 s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom  u zahvatu obuhvata k.č. broj 5152/1, 5153/2, 5152/2, 5152/4, 5153/5, 5064/19, 5064/20, 5064/21, 5064/22, 5064/23, 5064/24, 5064/25, 5064/26 i 5064/27 sve u k.o. Kostrena-Lucija
 11. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Kostrena

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

 

 1. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Kostrena

 


Preuzmite dokumente