SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 1 – 1. veljače 2017. g.

  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za 2017. godinu
  • Odluka o imenovanju člana Odbora za sport i tehničku kulturu
  • Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Kostrena za 2016. godinu
  • Plan prijama u službu za 2017. godinu
  • Plan prijama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u  općinskoj upravi Općine Kostrena za 2017.godinu
  • Plan nabave za 2017. godinu
  • Odluka o imenovanju člana Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka

Preuzmite dokumente