SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 4 – 1. lipnja 2017. g.

OPĆINSKI NAČELNIK

  • Odluka o prvoj dopuni Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom  na području Općine Kostrena za 2017. godinu

Preuzmite dokumente