SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 11 – 20. prosinca 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 76. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 • 77. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • 78. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • 79. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba  u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2017. godinu
 • 80. Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena
 • 81. Odluka o otkupu nekretnina radi rekonstrukcije prometne površine – ceste kod Doma zdravlja u Kostreni
 • 82. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu građenja prometne površine – dionice sabirne ceste – Bonićevo
 • 83. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Kostrena za razdoblje od 2013. do 2016. godine
 • 84. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Programa ukupnog razvoja  Općine Kostrena 2014.-2020. za 2016.godinu
 • 85. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2017.godinu
 • 86. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena  za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 • 87. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (Pročišćeni tekst)

OPĆINSKI NAČELNIK

 • 27. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Općinske uprave Općine Kostrena

Preuzmite dokumente