SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 5 – 23. lipnja 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

  • Odluka o izboru članova Mandatne komisije
  • Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
  • Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
  • Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
  • Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena 128

Preuzmite dokumente