SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 6 – 20. srpnja 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 22. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
 • 23. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva
 • 24. Odluka o izboru članova Odbora za urbanizam i prostorno planiranje
 • 25. Odluka o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša
 • 26. Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
 • 27. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu
 • 28. Zaključak o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • 29. Zaključak o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • 30. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stana u najam iz redova vijećnika
 • 31. Odluka o imenovanju Proširenog povjerenstva za stjecanje i otuđenje  pokretnina i nekretnina Općine Kostrena
 • 32. Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja
 • 33. Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR)  Općine Kostrena za razdoblje od 2014. – 2020. godine
 • 34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

OPĆINSKI NAČELNIK

 • 11. Odluka o osnivanju Kolegija načelnika
 • 12. Poslovnik o radu Kolegija načelnika
 • 13. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kostrena
 • 14. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kostrena
 • 15. Odluka o imenovanju povjerenstva za raspolaganjem nekretninama i pokretninama  u vlasništvu Općine Kostrena

Preuzmite dokumente