SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 7 – 15. rujna 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 35. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 • 36. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 • 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju izmjena i dopuna  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ˝Zlatna ribica˝
 • 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o povećanju koeficijenata  za obračun plaće radnika Dječjeg vrtića ˝Zlatna ribica˝
 • 39. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja
 • 40. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Općine Kostrena
 • 41. Odluka o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova
 • 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti  održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
 • 43. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • 44. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • 45. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga  Dječjeg vrtića ˝Zlatna ribica˝ od roditelja – korisnika usluga
 • 46. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
 • 47. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima  zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2017. godini 278 48. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2018. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK

 • 16. Odluka o imenovanju Odbora za sport i tehničku kulturu
 • 17. Odluka o imenovanju Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje
 • 18. Odluka o imenovanju Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb
 • 19. Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva Kostrena
 • 20. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća vrtića „Zlatna ribica“
 • 21. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stanova u najam
 • 22. Poslovnik o radu Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Kostrena
 • 23. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena

Preuzmite dokumente