SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 2 – 24. veljače 2017. g.

 • Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka  za razdoblje 2016.-2020. godine
 •  Zaključak o usvajanju akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na sumporovodik (H2S)
 • Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na parkiralištima s naplatom – KD Kostrena d.o.o.
 • Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o porezima Općine Kostrena
 • Odluka o davanju u zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata
 • Odluka o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u  vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkog djelovanja i izborne promidžbe
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja  objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje prijevoza pokojnika na području Općine Kostrena
 • Odluka o davanju suglasnosti KD Kostrena d.o.o. radi provedbe ulaganja na području Općine Kostrene

Preuzmite dokumente