SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 3 – 13. travnja 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

  • Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
  • Dopuna Odluke o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora  u vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkog djelovanja i izborne promidžbe
  • Odluka o prihvaćanju Odluke o izmjenama Društvenog ugovora Kanala RI d.o.o. Rijeka
  • Odluka o davanju suglasnosti Općini Kostrena za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Mjeru 7.4.1. za projekt „Dječjeg igrališta Maračići“  na k.č. 4092 k.o. Kostrena Lucija

OPĆINSKI NAČELNIK

  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora
  • Odluka o izmjeni Odluke o davanju na upravljanje, održavanje i korištenje sportskog kompleksa u Žuknici

Preuzmite dokumente